TR214FD แพคเกจทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน ราคา 8500 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย

วันที่1 หาดยาว - ถ้ำมรกต - เกาะเชือก - เกาะม้า - เกาะกระดาน - เกาะลิบง
07.00 น. คณะทัวร์ทุกท่านพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมืองโดยทีมงานสไมล์ไทย ให้การต้อนรับ
08.00 น. คณะทัวร์ทุกท่าน ออกเดินทางเหินฟ้าสู่จังหวัดตรังโดยสายการบิน แอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 3241
09.25 น. ถึงสนามบินตรังโดยมีทีมงานให้การต้อนรับคณะทัวร์ทุกท่าน จากนั้นนำท่านเดินทางไปท่าเทียบเรือหาดยาว จ. ตรัง จากนั้นลงเรือเดินทางไปเกาะมุก นำคณะทัวร์ลงว่ายน้ำชมถ้ำมรกต ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก จากนั้นว่ายน้ำกลับมาที่เรือเพื่อเดินทางไป ดำน้ำชมปะการังน้ำลึกที่เกาะเชือก เกาะม้า จากนั้นนำท่านไปเกาะกระดาน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (แบบกล่อง) จากนั้นนำท่านลงดำน้ำที่เกาะกระดาน ชมปลาการ์ตูนที่กำลังแหวกว่ายในปากะรังอ่อน
เย็น นำคณะทัวร์เดินทางไป เข้าที่พัก เกาะลิบง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ จากนั้นเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่2 เกาะลิบง – หาดหยงหลิง – บ่อน้ำร้อนควนแคง
เช้า บริการอาหารเช้า พักผ่อนตามอัธยาศัย ถ่ายรูปเก็บภาพประทับใจ เก็บสัมภาระจากนั้นนำท่านชมวิถีชีวิตของชาวบ้านเกาะลิบง แวะซื้อของฝาก นำท่านเดินทางกลับท่าเรือหาดยาว
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางไปหาดหยงหลิง ให้อาหารลิง เล่นน้ำหรือพายเรือแคนนูน พักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางกลับแวะแช่นำร้อนบ่อน้ำร้อนควนแคง จากนั้นเดินทางส่งคณะทัวร์กลับกรุงเทพที่สนามบิน
16.30 น. นำคณะเช็คอินที่สนามบินตรัง
17.30 น. คณะทัวร์ทุกท่านเดินทางเหินฟ้ากลับสู่ กทม. จากสนามบินตรัง โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 3246
18.55 น. ถึง กทม. ส่งคณะทัวร์ทุกท่านโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ราคา 8,500 บาท
อัตรานี้รวม
- ค่ารถรถตู้ปรับอากาศ /ค่าตั๋วเครื่องบิน
- ค่าที่พัก 1 คืน ระดับ 3 ดาว (ห้องละ 2-4 ท่าน) หรือเทียบเท่า
- ค่าอาหาร 4 มื้อ
- ค่าเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยว
- รวมค่ามัคคุเทศก์
- รวมค่าเข้าชมตลอดโปรแกรม
- ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (ตามกรมธรรม์)

โปรเเกรมเเนะนำ

รหัส TR 223ทะเลตรัง – เกาะมุก - ถ้ำมรกต – เกาะกระดาน – เกาะเชือก – เกาะม้า - เจาะลึกเกาะรอก - ถ้ำเลเขากอบ 3วัน 2คืน (พักเกาะรอก2คืน)
รหัส TR 227ทะเลตรัง – เกาะมุก - ถ้ำมรกต – เกาะกระดาน – เกาะเชือก – เกาะม้า – สระมรกต – ท่าปอมคลองสองน้ำ – เขื่อนเชียวหลาน 3วัน 2คืน
รหัส TR 123 ทะเลตรัง – เกาะมุก - ถ้ำมรกต – เกาะกระดาน – เกาะเชือก – เกาะม้า - เจาะลึกเกาะรอก - ถ้ำเลเขากอบ 3วัน 2คืน (พักเกาะรอก2คืน)
รหัส TR 127 ทะเลตรัง – เกาะมุก - ถ้ำมรกต – เกาะกระดาน – เกาะเชือก – เกาะม้า – สระมรกต – ท่าปอมคลองสองน้ำ – เขื่อนเชียวหลาน 3วัน 2คืน
รหัส TR210A ทะเลตรัง – เกาะมุก - ถ้ำมรกต – เกาะกระดาน – เกาะเชือก – เกาะม้า - ทะเลแหวก - เกาะพีพี 2วัน 1คืน (พักกระบี่1คืน)
รหัส TR211A ทะเลตรัง – เกาะมุก - ถ้ำมรกต – เกาะกระดาน – เกาะเชือก – เกาะม้า - ถ้ำเลเขากอบ - สระมรกต 2วัน 1คืน (พักตรัง1คืน)
รหัส TR210FD ทะเลตรัง – เกาะมุก - ถ้ำมรกต – เกาะกระดาน – เกาะเชือก – เกาะม้า - ทะเลแหวก - เกาะพีพี 2วัน 1คืน (พักกระบี่1คืน)
รหัส TR211FD ทะเลตรัง – เกาะมุก - ถ้ำมรกต – เกาะกระดาน – เกาะเชือก – เกาะม้า - ถ้ำเลเขากอบ - สระมรกต 2วัน 1คืน (พักตรัง1คืน
รหัส TR212FD ทะเลตรัง – เกาะมุก - ถ้ำมรกต – เกาะกระดาน – เกาะเชือก – เกาะม้า - เจาะลึกเกาะรอก 2วัน 1คืน (พักเกาะรอก1คืน)

 

วิธีการจองทัวร์

โทรสำนักงาน 02-8139228 , 02-8058800 , 02-4290553 , 02-4290545 , 02-4290523 , 086-3458363 089-5232908 089-5233165 083-3086327 , 086-3089035 แฟกซ์ 02-8139227 , 02-4290554 E-mail : sm789@hotmail.com
คำแนะนำในการจองทัวร์
ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ)
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน
เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที

วิธีการจองทัวร์
โอนมัดจำท่านละ 1,000 บาทต่อท่าน เท่านั้นส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 10 วัน

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี

-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 746-221531-6 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเชียงของ
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ
-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญช ี394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
-ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 239-083-603-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 343-2-58998-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน
-ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 287-1-19671-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขา นครชัยศรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-883534-2 บัญชีออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 199-244378-4 บัญชีออมทรัพย์ สาขารามคำเเหง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-918754-8 บัญชีออมทรัพย์
สาขาบิ๊กซี บ้านโปง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-538407-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 896-211732-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาช่องเเม็ก(อุบลราชธานี)
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-88038-7 บัญชีออมทรัพย์
สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก.สไมล์ไทย อีโคทัวร์ เลขที่บัญชี 343-2-61287-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227 หรือ 02-4290554
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 089-3089035 , 083-3086327

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที

 

แผนที่บริษัท สไมล์ไทยอีโคทัวร์ สาขาพัทยา

 
แผนที่บริษัท สไมล์ไทยอีโคทัวร์ สาขาสามพราน